બજાર » સમાચાર » પરિણામ

એચડીએફસી બેન્ક: નફો 26.8% વધ્યો, વ્યાજ આવક પણ વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 21, 2019 પર 15:41  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કનો નફો 26.8 ટકા વધીને 6345 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કનો નફો 5005.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કની વ્યાજ આવક 14.9 ટકા વધીને 13515.1 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કની વ્યાજ આવક 11763.5 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 1.40 ટકા થી ઘટીને 1.38 ટકા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કના નેટ એનપીએ 0.43 ટકાથી ઘટીને 0.42 ટકા રહ્યા છે.

રૂપિયામાં એનપીએ પર નજર કરીએ તો ક્વાર્ટરના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 11768.9 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 12508.1 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કના નેટ એનપીએ 3567.2 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 3790.9 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.

વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કની પ્રોવિઝનિંગ 1820 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 2700.7 કરોડ રૂપિયા રહી છે, જોકે ક્વાર્ટરના આધાર પર એચડીએફસી બેન્કની પ્રોવિઝનિંગ 2613.7 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.