બજાર » સમાચાર » પરિણામ

એચડીએફસી બેન્ક: નફો 32.8% વધ્યો, વ્યાજ આવક પણ વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Sat, 18, 2020 પર 15:34  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કનો નફો 32.8 ટકા વધીને 7416.5 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કનો નફો 5585.8 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કની વ્યાજ આવક 12.7 ટકા વધીને 14172.9 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કની વ્યાજ આવક 12576.7 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 1.38 ટકા થી વધીને 1.42 ટકા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કના નેટ એનપીએ 0.42 ટકાથી વધીને 0.48 ટકા રહ્યા છે.

રૂપિયામાં એનપીએ પર નજર કરીએ તો ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 12508.1 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 13427.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસી બેન્કના નેટ એનપીએ 3790.9 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 4468.3 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.