બજાર » સમાચાર » પરિણામ

HDFC Q1: નફો 1.7% ઘટ્યો, વ્યાજ આવક 22% વધી

નાણાકીય વર્ષ 2022 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસીનો નફો 1.7 ઘટીને 3,000.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 02, 2021 પર 11:26  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2022 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસીનો નફો 1.7 ઘટીને 3,000.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. પાછલા વર્ષના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસીનો નફો 3051.5 કરોડ રૂપિયા પર રહ્યા હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2022 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસીની વ્યાજ આવક 22% વધીને 4,146.7 કરોડ રૂપિયા પર રહી છે. ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં એચડીએફસીના ગ્રૉસ એનપીએ 1.98% વધીને 2.24% રહ્યા છે.