બજાર » સમાચાર » પરિણામ

આઈબીઓને રૂપિયા 2253.6 કરોડની ખોટ

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં આઈબીઓને 2253.6 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઇ છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 05, 2019 પર 11:25  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં આઈબીઓને 2253.6 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઇ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં આઈબીઓને 487.3 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઇ હતી.


નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં આઈબીઓની વ્યાજ આવક 0.4 ટકા ઘટીને 1203.9 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં આઈબીઓની વ્યાજ આવક 1208.3 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.


વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં આઈબીઓના ગ્રોસ એનપીએ 22.5 ટકાથી ઘટીને 20 ટકા રહ્યા છે. તો, નેટ એનપીએ 11 ટકાથી ઘટીને 9.84 ટકા રહ્યા હતા.