બજાર » સમાચાર » પરિણામ

આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક: નફો 158% વધ્યો, વ્યાજ આવક વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Sat, 25, 2020 પર 15:12  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કનો નફો 158 ટકા વધીને 4146.5 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કનો નફો 1604.9 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.


નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કની વ્યાજ આવક 8549.3 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કની વ્યાજ આવક 6875.3 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.


ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 6.37 ટકાથી ઘટીને 5.95 ટકા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કના નેટ એનપીએ 1.60 ટકાથી ઘટીને 1.49 ટકા રહ્યા છે.


ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 45638.8 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 43453.9 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કના નેટ એનપીએ 10916 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 10388.50 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.