બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ઈન્ડિયન બેન્કના નફોમાં 18.8% ઘટ્યો

ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 12, 2018 પર 15:54  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડિયન બેન્કનો નફો 18.8 ટકા ઘટીને 303.1 કરોડ રૂપિયાની થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડિયન બેન્કનો નફો 373.5 કરોડ રૂપિયા રહ્યા હતા.


નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડિયન બેન્કની આવક 30.2 ટકા વધીને 1623 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડિયન બેન્કની આવક 1246.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યા હતી.


ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડિયન બેન્કનો ગ્રોસ એનપીએ 6.67 ટકા થી ઘટીને 6.27 ટકા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડિયન બેન્કનો નેટ એનપીએ 3.41 ટકાથી ઘટીને 3.3 ટકા રહ્યા છે.


રૂપિયામાં ઈન્ડિયન બેન્કના એનપીએ પ નજર કરે તો ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગ્રોસ એનપીએ 9624 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 9595 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડિયન બેન્કનો નેટ એનપીએ 4748 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 4898 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.


ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડિયન બેન્કના પ્રોવિઝનિંગ 744.5 કરોડ રૂપિયા થી વધીને 918.1 કરોડ રૂપિયા રહી છે, જોકે ગત વર્ષના આ ક્વાર્ટરમાં પ્રોવિઝનિંગ 540.3 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.