બજાર » સમાચાર » પરિણામ

Indo Count Q3: નફો 4.5 ગણો વધ્યો, આવક 23% વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 21, 2021 પર 15:23  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2021 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડો કાઉન્ટનો નફો 4.5 ગણો વધીને 92.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડો કાઉન્ટનો નફો 20.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2021 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડો કાઉન્ટની રૂપિયામાં આવક 23 ટકા વધીને 783 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડો કાઉન્ટની રૂપિયામાં આવક 636.9 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બરમાં ઈન્ડો કાઉન્ટના એબિટડા 81.4 રૂપિયાથી વધીને 133.7 રૂપિયા રહ્યા છે. જ્યારે વર્ષના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડો કાઉન્ટના એબિટ માર્જિન 12.8 ટકાથી વધીને 17.1 ટકા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બરમાં ઈન્ડો કાઉન્ટના ટેક્સ ખર્ચ 3.4 રૂપિયાથી વધીને 32 રૂપિયા રહ્યા છે.