બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્ક: નફો 62.2% ઘટ્યો, વ્યાજ આવક 11.2% વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 22, 2019 પર 13:59  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કનો નફો 62.2 ટકા વધીને 360.1 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કનો નફો 953 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કની વ્યાજ આવક 11.2 ટકા વધીને 2232.4 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કની વ્યાજ આવક 2007.6 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના ગ્રૉસ અનપીએ 1.13 ટકાથી વધીને 2.10 ટકા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં સીટી ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના નેટ એનપીએ 0.59 ટકાથી વઘીને 1.21 ટકા રહ્યા છે.

રૂપિયામાં સીટી ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના એનપીએ પર નજર કરીએ તો ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં ગ્રૉસ એનપીએ 1968 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 3947 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના ચોથા ક્વાર્ટરમાં નેટ એનપીએ 1029 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 2248 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના પ્રોવિજનિંગ 606.7 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 1561 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. જ્યારે ગત વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના પ્રોવિજનિંગ 335.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.