બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્ક: નફો 3.4% ઘટ્યો, વ્યાજ આવક 2.3% વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 10, 2019 પર 14:30  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કનો નફો 3.4 ટકા ઘટીને 1383.4 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કનો નફો 1432.5 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કની વ્યાજ આવક 2.3 ટકા વધીને 2909.5 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કની વ્યાજ આવક 2844 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના ગ્રૉસ અનપીએ 2.15 ટકાથી વધીને 2.19 ટકા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં સીટી ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના નેટ એનપીએ 1.23 ટકાથી ઘટીને 1.12 ટકા રહ્યા છે.

રૂપિયામાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના એનપીએ પર નજર કરીએ તો ક્વાર્ટરના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ગ્રૉસ એનપીએ 4199.6 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 4370.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના બીજા ક્વાર્ટરમાં નેટ એનપીએ 2380.5 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 2202.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્ડુસઈન્ડ બેન્કના પ્રોવિજનિંગ 430.6 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 737.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.