બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ઈન્સેક્ટીસાઇડસ ઈન્ડિયાનો નફો 28.7% વધ્યો

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્સેક્ટીસાઇડસ ઈન્ડિયાનો નફો 28.7% વધીને 36.1 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 20, 2017 પર 15:28  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્સેક્ટીસાઇડસ ઈન્ડિયાનો નફો 28.7% વધીને 36.1 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્સેક્ટીસાઇડસ ઈન્ડિયાનો નફો 28.1 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.


નાણાકીય વર્ષ 2018 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્સેક્ટીસાઇડસ ઈન્ડિયાની આવક 0.7% વધીને 416.5 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્સેક્ટીસાઇડસ ઈન્ડિયાની આવક 413.6 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.


વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્સેક્ટીસાઇડસ ઈન્ડિયાના એબિટડા 47.3% વધીને 55.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ઈન્સેક્ટીસાઇડસ ઈન્ડિયાના એબિટડા માર્જિન 11.4% થી વધીને 13.4% રહ્યા છે.