બજાર » સમાચાર » પરિણામ

કરૂર વૈશ્ય બેન્ક: નફો 18.7% વધ્યો, વ્યાજ આવક 3.7% વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 15, 2019 પર 12:26  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કનો નફો 18.7 ટકા વધીને 60 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કનો નફો 50.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કની વ્યાજ આવક 3.7 ટકા વધીને 619.2 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કની વ્યાજ આવક 643 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 8.49% થી વધીને 8.79% રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કના નેટ એનપીએ 4.99% થી વધીને 4.98% રહ્યા છે.

રૂપિયામાં જોઈએ તો ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 4056 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 4450 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કના નેટ એનપીએ 2296 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 2420 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.

ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કની પ્રોવિઝનિંગ 400.4 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 352.3 કરોડ રૂપિયા રહી છે, જોકે ગત વર્ષના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કરૂર વૈશ્ય બેન્કની પ્રોવિઝનિંગ 394.2 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.