બજાર » સમાચાર » પરિણામ

NIIT Q1: નફો 77.6% વધ્યો, આવક 49.2% વધી

નાણાકીય વર્ષ 2022 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એનઆઈઆઈટીનો નફો 77.6 ટકા વધીને 51.4 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 30, 2021 પર 15:23  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2022 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એનઆઈઆઈટીનો નફો 77.6 ટકા વધીને 51.4 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2021 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એનઆઈઆઈટીનો નફો 29 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2022 પહેલા ક્વાર્ટરમાં એનઆઈઆઈટીની આવક 49.2 ટકા વધીને 301 કરોડ રૂપિયા રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2021 પહેલા ક્વાર્ટરમાં એનઆઈઆઈટીની આવક 201.8 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં એનઆઈઆઈટીના એબિટા 22.4 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 70.9 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયા છે તો એબિટા માર્જિન 11.1 ટકાથી વધીને 23.56 ટકા રહ્યા છે.