બજાર » સમાચાર » પરિણામ

પ્રીઝમ સિમેન્ટને ₹14.8 કરોડનો નફો

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 14, 2018 પર 14:27  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં પ્રીઝમ સિમેન્ટનો નફો 14.8 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં પ્રીઝમ સિમેન્ટનો નફો 47 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઈ હતી.

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં પ્રીઝમ સિમેન્ટની આવક 15 ટકા વધીને 1305 કરોડ રૂપિયા રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં પ્રીઝમ સિમેન્ટની આવક 1135 કરોડ રૂપિયા રહ્યા હતી.

વર્ષ દર વર્ષ આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં પ્રીઝમ સિમેન્ટના એબિટડા 25 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 90.7 લાખ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં પ્રીઝમ સિમેન્ટના એબિટડા માર્જિન 2.2 ટકા થી વધીને 6.9 ટકા રહ્યા છે.