બજાર » સમાચાર » પરિણામ

PVR Q2: નફો ₹153.1 કરોડની ખોટ, આવક ₹120.3 કરોડ વધી

નાણાકીય વર્ષ 2022 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં પીવીઆરને 153.1 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઈ ગઈ છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 22, 2021 પર 15:13  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

નાણાકીય વર્ષ 2022 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં પીવીઆરને 153.1 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઈ ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2021 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં પીવીઆરને 184 કરોડ રૂપિયાની ખોટ રહી હતી.

નાણાકીય વર્ષ 2022 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં પીવીઆરની આવક વધીને 120.3 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2021 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં પીવીઆરની આવક 40.5 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.