બજાર » સમાચાર » પરિણામ

એસબીઆઈનો નફો 4 ગણો વધ્યો, આવક ઘટી

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 05, 2020 પર 15:02  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈનો નફો 4 ગણી વધીને 3581 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈનો નફો 838.4 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈની વ્યાજ આવક 0.8% ઘટીને 22766 કરોડ રૂપિયા પર આવી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈની વ્યાજ આવક 22,954 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના ગ્રૉસ એનપીએ 6.94% થી ઘટીને 6.15% રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના નેટ એનપીએ 2.65% થી ઘટીને 2.23% રહ્યા છે.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના ગ્રૉસ એનપીએ 1.59 લાખ કરોડ થી ઘટીને 1.49 લાખ કરોડ રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના નેટ એનપીએ 58249 રૂપિયા થી ઘટીને 51871 રૂપિયા રહ્યા છે.

ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના પ્રોવિઝનિંગ 7253 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 13495 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે જ્યારે છેલ્લા વર્ષના ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના પ્રોવિઝનિંગ 16502 કરોડ રૂપિયા રહ્યા હતા.