બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ટાટા ગ્લોબલ બિવરેજીસનો નફો 14.2% વધ્યો

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 14, 2017 પર 15:50  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ટાટા ગ્લોબલ બિવરેજીસનો નફો 14.2% થી વધીને 123.5 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ટાટા ગ્લોબલ બિવરેજીસનો નફો 108.1 કરોડ રૂપિયા રહ્યા હતી.


નાણાકીય વર્ષ 2018 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ટાટા ગ્લોબલ બિવરેજીસની આવક 4.3% વધીને 1692 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઇ છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ટાટા ગ્લોબલ બિવરેજીસની આવક 1622 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.


વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ટાટા ગ્લોબલ બિવરેજીસના એબિટડા 186 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 214 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ટાટા ગ્લોબલ બિવરેજીસના એબિટડા માર્જિન 11.5% થી વધીને 12.6% રહ્યા છે.