બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ટ્રાન્સફોર્મસ અને રેક્ટિફાયર્સને રૂપિયા 2.2 કરોડની ખોટ

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 13, 2017 પર 15:54  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ટ્રાન્સફોર્મસ અને રેક્ટિફાયર્સને 2.2 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઇ છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ટ્રાન્સફોર્મસ અને રેક્ટિફાયર્સને 60 લાખ રૂપિયાનો નફો થયો હતો.


નાણાકીય વર્ષ 2018 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ટ્રાન્સફોર્મસ અને રેક્ટિફાયર્સની આવક 23.3% ઘટીને 131.5 કરોડ રૂપિયા રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ટ્રાન્સફોર્મસ અને રેક્ટિફાયર્સની આવક 171.4 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.


વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટરમાં ટ્રાન્સફોર્મસ અને રેક્ટિફાયર્સના એબિટડા 11.7 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 7.3 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટરમાં ટ્રાન્સફોર્મસ અને રેક્ટિફાયર્સના એબિટડા માર્જિન 7.4% થી ઘટીને 5.9% રહ્યા છે.