બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ટીવીએસ શ્રીચક્ર: નફો 45% ઘટ્યો, આવક 15.4% ઘટી

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ટીવીએસ શ્રીચક્રનો 45 ટકા ઘટીને 12.8 કરોડ રૂપિયાનો નફો થયો છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 11, 2020 પર 14:51  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ટીવીએસ શ્રીચક્રનો 45 ટકા ઘટીને 12.8 કરોડ રૂપિયાનો નફો થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ટીવીએસ શ્રીચક્રનો નફો 23.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.


નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ટીવીએસ શ્રીચક્રની આવક 15.4 ટકા ઘટીને 509.4 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ટીવીએસ શ્રીચક્રની આવક 602 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.


વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ટીવીએસ શ્રીચક્રના એબિટડા 61.3 ટકાથી ઘટીને 48 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષ 2019ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ટીવીએસ શ્રીચક્રના એબિટડા માર્જિન 10.2 ટકાથી ઘટીને 9.2 ટકા રહી છે.