બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બજાર હેલ્પલાઈન: શેરો કરાવશે જોરદાર કમાણી

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું અસિમ મહેતા એન્ડ એસોસિએટ્સના અસિમ મહેતા અને ઓપ્યુલન્ટ ઇનવેસ્ટમેન્ટ એડવાયઝર્સના બ્રિજેશ સિંહ પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 30, 2021 પર 12:40  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું અસિમ મહેતા એન્ડ એસોસિએટ્સના અસિમ મહેતા અને ઓપ્યુલન્ટ ઇનવેસ્ટમેન્ટ એડવાયઝર્સના બ્રિજેશ સિંહ પાસેથી.


જીએનએફસીમાં રોકાણ જાળવી રાખો: અસિમ મહેતા
અસિમ મહેતાનું કહેવુ છે કે જીએનએફસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


પીએનબીમાં રોકાણ જાળવી રાખો: અસિમ મહેતા
અસિમ મહેતાનું કહેવુ છે કે પીએનબીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


શિપીંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયામાં 98નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: બ્રિજેશ સિંહ
બ્રિજેશ સિંહનું કહેવુ છે કે શિપીંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 98નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.