બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બીટીએસટી અશોક લેલેન્ડ, રૅમન્ડ: મિતેશ પંચાલ

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 13, 2018 પર 15:19  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

અશોક લેલેન્ડ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 295 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 310 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 150.15 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.


રૅમન્ડ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 295 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 310 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 924.55 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.