બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બીટીએસટી જીએચસીએલ, એસ્કોર્ટસ: પ્રતિત પટેલ

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 16, 2018 પર 15:23  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

જીએચસીએલ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 288 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 305 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 296.85 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.


એસ્કોર્ટસ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 938 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 980 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 956.60 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.