બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બીટીએસટી એચસીએલ ટેક, એનઆઈઆઈટી ટેક: રૂચિત જૈન

ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 11, 2019 પર 15:20  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

એચસીએલ ટેક પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 1062 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 1120 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 302.95 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.


એનઆઈઆઈટી ટેક પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 1300 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 1360 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 302.95 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.