બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બીટીએસટી હેક્ઝાવેર, અરવિંદ: હેમેન કપાડિયા

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 14, 2018 પર 15:18  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

હેક્ઝાવેર પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 441 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 453 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 446.50 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.


અરવિંદ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 408 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 420 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 416.90 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.