બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બીટીએસટી સાંઘી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મુંજાલ ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ: પ્રદીપ હોતચંદાણી

સાંઘી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 80.50 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 85.50 છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 12, 2017 પર 15:15  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

સાંઘી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 80.50 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 85.50 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 82.55 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.


મુંજાલ ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 116 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 132 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 122.80 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.