બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

ખરીદો પિડિલાઇટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, બ્રિટાનિયા: વિકાસ જૈન

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 21, 2019 પર 16:39  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 1240 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 1120 છે. આ શેરને 12-15 દિવસ માટે વેચી શકાય છે.

બ્રિટાનિયા પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 2750 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 3000 છે. આ શેરને 6-7 દિવસ માટે ખરીદી શકાય છે.