બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

ખરીદો બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટીઝ, આઈટીસી: જીજ્ઞેશ મહેતા

ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 11, 2019 પર 16:32  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટીઝ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 795 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 830 છે. આ શેરને 1 સપ્તાહ માટે ખરીદી શકાય છે.


આઈટીસી પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 275 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 284 છે. આ શેરને 1 સપ્તાહ માટે ખરીદી શકાય છે.