બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

ખરીદો આઈટીસી, ડીએલએફ: દેવાંગ શાહ

આઈટીસી પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 350 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 370-375 છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 01, 2016 પર 16:24  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

આઈટીસી પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 350 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 370-375 છે. વર્તમાન ભાવ 360.75 રૂપિયા છે. આ શેરને 1 સપ્તાહ માટે ખરીદી શકાય છે.

ડીએલએફ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 125 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 142 છે. વર્તમાન ભાવ 132.70 રૂપિયા છે. આ શેરને 1 સપ્તાહ માટે ખરીદી શકાય છે.