બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

ખરીદો આઈટીસી, યસ બેન્ક: પ્રતિત પટેલ

આઈટીસી પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 266 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 286-290 છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 05, 2018 પર 16:57  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

આઈટીસી પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 266 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 286-290 છે. આ શેરને 5-7 દિવસ માટે ખરીદી શકાય છે.


યસ બેન્ક પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 339 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 365-370 છે. આ શેરને 5-7 દિવસ માટે ખરીદી શકાય છે.