બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

ખરીદો નિલકમલ પ્લાસ્ટિક્સ, અપોલો ટાયર્સ: વૈશાલી પારેખ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 07, 2017 પર 10:49  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

નિલકમલ પ્લાસ્ટિક પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 1700 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 2000 છે. આ શેરને 15-20 દિવસ માટે ખરીદી શકાય છે.

અપોલો ટાયર્સ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 230 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 255 છે. આ શેરને 15-20 દિવસ માટે ખરીદી શકાય છે.