બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જનક શાહની સલાહ, ક્યાં થશે કમાણી

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ વેલ્થ ફિનવાઇઝરના જનક શાહ પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 07, 2019 પર 10:54  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ વેલ્થ ફિનવાઇઝરના જનક શાહ પાસેથી.

આઈટીસી: ખરીદો, લક્ષ્યાંક - 350 (1 વર્ષ માટે).

અનુપ એન્જિનયરિંગ: ખરીદો, લક્ષ્યાંક - 525 (1 વર્ષ માટે).