બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર અર્પણ શાહની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 19, 2020 પર 14:24  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે મોનાર્ક નેટવર્થ કેપિટલના અર્પણ શાહ પાસેથી.


ઇક્વિટાસમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે ઇક્વિટાસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ચોલામંડવમ ઇન્વેસ્ટમેન્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે ચોલામંડવમ ઇન્વેસ્ટમેન્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સોમાણી સિરામિક્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે સોમાણી સિરામિક્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


એસબીઆઈમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે એસબીઆઈમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.