બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર જય ઠક્કરની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 18, 2020 પર 14:23  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે મારવાડી શેર્સના જય ઠક્કર પાસેથી.


એસબીઆઈમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે એસબીઆઈમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


મધરસન સુમીમાં 89નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે મધરસન સુમીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 89નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ગેલમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ગેલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


રેમ્કો સિસ્ટમ્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે રેમ્કો સિસ્ટમ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


નેકટર લાઇફસાયન્સિસમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે નેકટર લાઇફસાયન્સિસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ઓએનજીસી માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ઓએનજીસીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.