બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર કુનાલ રાંભિયાની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 29, 2020 પર 14:28  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ધ સ્ટ્રીટ્સના કુનાલ રાંભિયા પાસેથી.


પિરામલ એન્ટ્રરપ્રાઇસિસમાં 99નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે પિરામલ એન્ટ્રરપ્રાઇસિસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 99નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એશિયન પેન્ટ્સમાં 1650નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે એશિયન પેન્ટ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1650નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટોરેન્ટ ફાર્મામાં 23નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે ટોરેન્ટ ફાર્મામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 23નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


વિનતી ઓર્ગેનિક્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે વિનતી ઓર્ગેનિક્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


વોડાફોન આઈડિયામાં રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે વોડાફોન આઈડિયામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા મોટર્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે ટાટા મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


બજાજ ફાઇનાન્સમાં 1850નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે બજાજ ફાઇનાન્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1850નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.