બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર નિરવ છેડાની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે નિર્મલબંગ સિક્યોરિટીઝના નિરવ છેડા પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 03, 2021 પર 14:12  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે નિર્મલબંગ સિક્યોરિટીઝના નિરવ છેડા પાસેથી.


યૂટીઆઈ એએમસીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ છેડાનું કહેવુ છે કે યૂટીઆઈ એએમસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


હોમ ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ છેડાનું કહેવુ છે કે હોમ ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ઇઝ ટ્રીપમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ છેડાનું કહેવુ છે કે ઇઝ ટ્રીપમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ડીએલએફમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ છેડાનું કહેવુ છે કે ડીએલએફમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.