બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

માર્કેટ લાઈવ: શેરો કરાવશે જોરદાર કમાણી

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 07, 2017 પર 14:29  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે Nimesh Thaker .comના નિમેષ ઠાકર પાસેથી.


સીડીએસએલમાં 333નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે સીડીએસએલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 333નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એડલેબ્સ એન્ટરટેનમેન્ટમાં 8125નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે એડલેબ્સ એન્ટરટેનમેન્ટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 8125નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


યૂએફઓ મૂવિઝ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે યૂએફઓ મૂવિઝમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


કોચિન શિપયાર્ડમાં 510નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે કોચિન શિપયાર્ડમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 510નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 560ના લેવલ આવી શકે છે.


આદિત્ય બિરલામાં 80નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે આદિત્ય બિરલામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 80નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 150ના લેવલ આવી શકે છે.


એચએફસીએલમાં 24નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે એચએફસીએલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 24નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 37ના લેવલ આવી શકે છે.


રિલાસન્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે રિલાસન્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં પોઝિટીવીટી જોવા મળી રહી છે.


ડિસ્ક્લેમરઃ મનીકંટ્રોલ ડૉટ કૉમ નેટવર્ક 18 સમૂહનો હિસ્સો છે. મનીકંટ્રોલ ડૉટ કૉમ અને અન્ય ડિઝિટલ, પ્રિન્ટ અને ટીવી ચેનલ નેટવર્ક 18 ના અંતર્ગત આવે છે. નેટવર્ક 18 ના સ્વામિત્વ અને પ્રબંધન રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના હાથમાં છે.