બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

વેચો જિંદાલ સ્ટીલ, લ્યુપિન: સમીર શેઠ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 05, 2019 પર 16:53  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

જિંદાલ સ્ટીલ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 157 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 115 છે. આ શેરને 10-12 દિવસ માટે વેચી શકાય છે.

લ્યુપિન પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 800 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 740 છે. આ શેરને 10-12 દિવસ માટે વેચી શકાય છે.