બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

વેચો એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ, હેવેલ્સ ઈન્ડિયા: રાજન શાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 21, 2019 પર 16:26  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 473 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 452/440 છે. આ શેરને 3 દિવસ માટે વેચી શકાય છે.

હેવેલ્સ ઈન્ડિયા પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 668 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 630/615 છે. આ શેરને 3 દિવસ માટે વેચી શકાય છે.