બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

એસટીબીટી જિન્દાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર, ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક: રાજન શાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 19, 2019 પર 15:21  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

જિન્દાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 154 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 135-130 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 146.80 છે. આ શેરને એસટીબીટી કરી શકાય છે.


ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 111 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 100-95 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 107.55 છે. આ શેરને એસટીબીટી કરી શકાય છે.