બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર અમિત ભૂપતાનીની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 23, 2019 પર 14:08  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે નિર્મલ બંગ સિક્યોરિટીઝના અમિત ભુપતાની પાસેથી.


આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેન્કમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અમિત ભૂપતાનીનું કહેવુ છે કે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


મધરસન સુમીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અમિત ભૂપતાનીનું કહેવુ છે કે મધરસન સુમીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


વકરાંગી માંથી બહાર નીકળી જાઓ
અમિત ભૂપતાનીનું કહેવુ છે કે મધરસન સુમીમીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


યસ બેન્ક માંથી બહાર નીકળી જાઓ
અમિત ભૂપતાનીનું કહેવુ છે કે મધરસન સુમીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


આઈટીસીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અમિત ભૂપતાનીનું કહેવુ છે કે આઈટીસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આરસીએફ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
અમિત ભૂપતાનીનું કહેવુ છે કે આરસીએફમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ડીએચએફએલ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
અમિત ભૂપતાનીનું કહેવુ છે કે ડીએચએફએલમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.