બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર અર્પણ શાહની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 23, 2020 પર 14:38  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે મોનાર્ક નેટવર્થ કેપિટલના અર્પણ શાહ પાસેથી.


એસબીઆઈમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે એસબીઆઈમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આરબીએલ બેન્ક માંથી બહાર નીકળી જાઓ
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે આરબીએલ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


બંધન બેન્કમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે બંધન બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


યસ બેન્કમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે યસ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આઈઓસીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે આઈઓસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા કમ્યુનિકેશનમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
અર્પણ શાહનું કહેવુ છે કે ટાટા કમ્યુનિકેશનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.