બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર બ્રિજેશ સિંહની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 13, 2019 પર 14:09  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે સ્ટોક્સ એક્સિસના બ્રિજેશ સિંહ પાસેથી.


એક્સિસ બેન્કમાં 720નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
બ્રિજેશ સિંહનું કહેવુ છે કે એક્સિસ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 720નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સ્ટલિંગ એન્ડ વિલ્સનમાં 280નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
બ્રિજેશ સિંહનું કહેવુ છે કે સ્ટલિંગ એન્ડ વિલ્સનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 280નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એલએન્ડટીમાં 1080નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
બ્રિજેશ સિંહનું કહેવુ છે કે એલએન્ડટીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1080નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગમાં 275નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
બ્રિજેશ સિંહનું કહેવુ છે કે ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 275નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


પીએનબીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
બ્રિજેશ સિંહનું કહેવુ છે કે પીએનબીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એસબીઆઈમાં રોકાણ જાળવી રાખો
બ્રિજેશ સિંહનું કહેવુ છે કે એસબીઆઈમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.