બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર હેમેન કાપડિયાની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 09, 2019 પર 14:25  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે કેઆર ચોક્સી સિક્યોરિટીઝના હેમેન કાપડિયા પાસેથી.


બજાજ ફાઇનાન્સમાં ટુંકા ગાળા માટે રોકાણ જાળી રાખો
હેમેન કાપડિયાનું કહેવુ છે કે વોકહાર્ટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં ટુંકા ગાળા માટે રોકાણ જાળી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ભારતી એરટેલમાં રોકાણ જાળી રાખો
હેમેન કાપડિયાનું કહેવુ છે કે ભારતી એરટેલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


કોલ ઇન્ડિયામાં રોકાણ જાળી રાખો
હેમેન કાપડિયાનું કહેવુ છે કે કોલ ઇન્ડિયામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ લાઇફમાં 435નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળી રાખો
હેમેન કાપડિયાનું કહેવુ છે કે આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ લાઇફમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 435નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


અનંત રાજ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
હેમેન કાપડિયાનું કહેવુ છે કે અનંત રાજમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ઓરિકોન એન્ટરપ્રાઇઝિસમાં રોકાણ જાળી રાખો
હેમેન કાપડિયાનું કહેવુ છે કે ઓરિકોન એન્ટરપ્રાઇઝિસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.