બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર જય ઠક્કરની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 13, 2017 પર 14:16  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે આનંદ રાઠીના જય ઠક્કર પાસેથી.


ટીબીઝેડ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ટીબીઝેડમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ. આ સ્ટૉકમાં પ્રોફીટ બુક કરીલો.


ફ્યુચર એન્ટરપ્રાઇઝિસમાં 40નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ફ્યુચર એન્ટરપ્રાઇઝિસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 40નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


કોચિન શિપયાર્ડમાં પ્રોફીટ બુક કરીલો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે કોચિન શિપયાર્ડમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ. આ સ્ટૉકમાં પ્રોફીટ બુક કરીલો.


વેદાંતા માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે વેદાંતામાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ઇન્ડિયાબુલ્સ વેન્ચર્સમાં પ્રોફીટ બુક કરીલો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ઇન્ડિયાબુલ્સ વેન્ચર્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ. આ સ્ટૉકમાં પ્રોફીટ બુક કરીલો.


ટાટા કમ્યુનિકેશન્સમાં 660નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ટાટા કમ્યુનિકેશન્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 660નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.