બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર જય ઠક્કરની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 15, 2019 પર 14:34  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે આનંદ રાઠી સિકયોરીટીઝના જય ઠક્કર પાસેથી.


સ્ટરલિંગ એન્ડ વિલસનમાં 375-380નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે સ્ટરલિંગ એન્ડ વિલસનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 375-380નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


અલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે અલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


લ્યુપિનમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે લ્યુપિનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ઓરિસ્સા મિનરલ્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ઓરિસ્સા મિનરલ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


એવન્યુ સુપરમાર્ટમાં 1840નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે એવન્યુ સુપરમાર્ટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1840નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ડૉ. રેડ્ડિઝમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ડૉ. રેડ્ડિઝમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા એલેક્સિમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ટાટા એલેક્સિમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આઈશર મોટર્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે આઈશર મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ફોર્ટીસ હેલ્થકેર માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ફોર્ટીસ હેલ્થકેરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ભારતી ઇન્ફ્રાટેલમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ભારતી ઇન્ફ્રાટેલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.