બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર જય ઠક્કરની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 24, 2020 પર 14:47  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે આનંદ રાઠી સિકયોરીટીઝના જય ઠક્કર પાસેથી.


આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેન્કમાં 42.50નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 42.50નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સન ટીવીમાં 500નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે સન ટીવીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 500નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલમાં 263નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 263નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સ્ટ્રાઇડ્સ ફાર્મામાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે સ્ટ્રાઇડ્સ ફાર્મામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એલએન્ડટીમાં 1345નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે એલએન્ડટીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1345નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


બેન્ક ઓફ બરોડામાં 85નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે બેન્ક ઓફ બરોડામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 85નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


રેલિસ ઇન્ડિયામાં 95નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે રેલિસ ઇન્ડિયામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 95નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


બલરામપુર ચીની માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે બલરામપુર ચીનીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


આઈઆઈએફએલ હોલ્ડિંગમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે આઈઆઈએફએલ હોલ્ડિંગમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.