બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર કુનાલ પરારની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 30, 2019 પર 14:29  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ચોઇસ બ્રોકિંગના કુનાલ પરાર પાસેથી.


યસ બેન્ક માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે યસ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


વોડાફોન આઈડિયા માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે વોડાફોન આઈડિયામાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


જેએસડબલ્યૂ સ્ટીલમાં 230નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે જેએસડબલ્યૂ સ્ટીલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 230નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.