બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર મેઘના મલકાનની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે મલકાન્સ વ્યુ ડૉટ કૉમના મેઘના મલકાન પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 28, 2021 પર 14:20  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે મલકાન્સ વ્યુ ડૉટ કૉમના મેઘના મલકાન પાસેથી.


એનએમડીસીમાં 150નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે એનએમડીસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 150નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એલએન્ડટી ઇન્ફોટેક માંથી બહીર નીકળી જાઓ
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે એલએન્ડટી ઇન્ફોટેકમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહીર નીકળી જાઓ.


વોકહાર્ટમાં 550નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે વોકહાર્ટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 550નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ઓરોબિન્દો ફાર્મામાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે ઓરોબિન્દો ફાર્મામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ડીએલએફમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે ડીએલએફમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


વિપ્રોમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે વિપ્રોમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એચસીએલ ટેકમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે એચસીએલ ટેકમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


યસ બેન્ક માંથી બહીર નીકળી જાઓ
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે યસ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહીર નીકળી જાઓ.