બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર મેઘના મલકાનની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 02, 2017 પર 14:21  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે મલકાન્સ વ્યુ ડૉટ કૉમના મેઘના મલકાન પાસેથી.


ડીએચએફએલમાં 635નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે ડીએચએફએલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 635નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


પીએનબીમાં 275નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે પીએનબીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 275નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આરસીએફમાં 88નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે આરસીએફમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 88નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


રેન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે રેન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


સ્નાઇડર ઇલેક્ટ્રીક્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે સ્નાઇડર ઇલેક્ટ્રીક્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


અજંતા ફાર્મા માંથી બહાર નીકળી જાઓ
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે અજંતા ફાર્મામાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.