બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર મિરાજ વોરાની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 19, 2021 પર 14:05  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે આઈડીબીઆઈ કેપિટલના મિરાજ વોરા પાસેથી.


એચસીએલ ટેકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે એચસીએલ ટેકમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એચડીએફસી એએમસીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે એચડીએફસી એએમસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટીસીએસમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે ટીસીએસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સ્પાર્કમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે સ્પાર્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આઈઓસી માંથી બહાર નીકળી જાઓ
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે આઈઓસીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ભારત પેટ્રોલિયમ્સમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે ભારત પેટ્રોલિયમ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.