બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર મિરાજ વોરાની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે આઈડીબીઆઈ કેપિટલના મિરાજ વોરા પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 27, 2021 પર 14:08  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે આઈડીબીઆઈ કેપિટલના મિરાજ વોરા પાસેથી.


કેડિલા હેલ્થમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે કેડિલા હેલ્થમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ઇન્ડિગો પેન્ટ્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે ઇન્ડિગો પેન્ટ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


મેઘમણી ઓર્ગેનિક્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે મેઘમણી ઓર્ગેનિક્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


અતુલ ઓટોમાં 185નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે અતુલ ઓટોમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 185નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


યસ બેન્ક માંથી બહાર નીકળી જાઓ
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે યસ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


જેએસડબલ્યુ સ્ટીલમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે જેએસડબલ્યુ સ્ટીલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એમએન્ડએમ ફાઇનાન્શિયલ્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મિરાજ વોરાનું કહેવુ છે કે એમએન્ડએમ ફાઇનાન્શિયલ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.